İş Yeri Hekimi Hizmeti  

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 81. Maddesi: işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür.

Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği 20/06/2012 tarih 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri işyeri hekimi bulundurmak zorundadır. İşverenler bu zorunluluğu artık Bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB’lerden hizmet alarak yerine getirebilmektedirler.

Bu kapsamda Hamit Hatip OSGB olarak İşyeri Hekimliği hizmetini işyerinizde mevzuatlara uygun olarak sunmaktayız. ekibimiz işyerinizde gerçekleştirilen sağlık gözetimi programları dahilinde çalışanın korunması, eğitilmesi ve izlenmesini sağlamaktadırlar.

İşyeri tehlike sınıfına ve İşyerinizdeki mevcut işçi sayılarına göre yönetmelikte belirtilen sürelerde yönetmelikte belirtilen işyeri hekimliği bel­gesine sahip işyeri hekimi görevlendirilerek bu kapsamdaki sorumluluk ve hizmetler yerine getirilir.

» Görevlendireceğimiz iş yeri hekiminin görevlerinden bazıları,
» İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,
» Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak,
» Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek,
» İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak,
» İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak,
» İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak,
» Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak,
» İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak,
» İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,
» Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,
» İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek,
» Yıllık çalışma planı hazırlamak...