Kurumsal Kimlik    

Hamit Hatip Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi 11.04.2013 tarihinde Bursa Caddesi NSK İş Hanında Karacabey'de ilk OSGB kuruluşu olarak faaliyetine başlamıştır.

Hamit Hatip Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere haiz olduğundan 11.04.2013 tarihinde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak faaliyet göstermeye hak kazanmıştır.

Merkezimiz toplam 200 m² lik alanda ilgili mevzuatlara göre kurulmuş olup , geniş, ferah, klimalı, donanımlı muayene odalarına sahiptir. Acil müdahale gereken durumlarda çalışanlarımıza en iyi sağlık hizmetini verebilecek şekilde dizayn edilmiştir.

Merkezimizle anlaşmalı fabrikalarımızın çalışanlarına, işe giriş muayenelerinden, periyodik sağlık taramalarına ve pansuman hizmetlerine kadar her türlü sağlık hizmeti verilebilmektedir.

Vizyonumuz

» Ekonomiye katkı sağlayan ve istihdam alanları oluşturan firmalarımızın kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak,
» Ergonomik çalışma ortamları oluşturarak üretim ve kazançların artırılmasını sağlamak,
» İşgücü, zaman ve maddi kayıplarına engel olmak,
» Çalışanlarınıza tasarruf ve çevre bilincinin aşılanmasına yardımcı olmak,
» İş sağlığı ve güvenliği alanında iş yeri sahiplerine en iyi çözüm ortağı olmak,
» Çalışanlarınızı iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı eğitmek, korumak,
» Çalışanlarınızın periyodik muayenelerini ve sağlık taramalarını yaparak erken tanı ve tedavi imkanını sağlamak,
» Sağlıklı çalışan, üreten bir toplumla ülkemizin gücüne güç katmaktır.