OSGB'nin Avantajları ?    

» İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personelini bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacaktır. Bu personelin tüm sosyal ve güvenlik hakları hizmet aldığınız Osgb‘nin sorumluluğundadır.

» Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden yürütülecek, oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği kurulunun alacağı kararlar daha kolay uygulanacaktır.

     
Yasal Zorunluluklar

» 1 kişinin dahi çalıştığı işyerlerinde İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı bulundurulması zorunlu hale gelmiştir.
» Bu hizmet bireysel anlaşmalar ile yapılabildiği gibi kurumlar tarafından OSGB’lerden hizmet alımı ile de yapılabilmektedir.
» Çalışacak iş yeri hekimi ve İSG uzmanı sayısı kuruluşun tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre belirlenerek uygun sayıda hekim ve uzman görevlendirilmektedir.
» İşveren belirli periyotlarla çalışanlarına sağlık taraması yaptırmakla yükümlüdür.
» İşveren iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.
» İşveren çalışanların maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak, sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamakla yükümlüdür.